En grund sjö

Utprickning av farleder

Utprickning av farleder är ett viktigt uppdrag för en säker båttrafik. Hjälmarens vattenförbund svarar för utsättning/intagning, kontroll och underhåll av sjömärken samt underhåll av fyrar i farlederna 942 och 943. Arbetet utförs av en extern, certifierad entreprenör.

Årligt återkommande arbete

Varje år måste bojar och prickar kontrolleras och eventuellt bytas ut samt rättas till på grund av att de flyttats under islossningen. Enligt avtal ska arbetet med utprickningen vara slutfört till 1 maj varje år.

Rapportera fel

Om du upptäcker något fel på utsatta sjömärken eller fyrar bör du snarast rapportera detta till Sjöfartsverket via swedentraffic@sjofartsverket.se eller till utprickning@hjalmarensvattenforbund.se