Hyndevadsdammen

Hyndevadsdammen
LÄS MER

Vattennivåer

Vattennivåer
LÄS MER

Vattenreglering

Vattenreglering
LÄS MER

Utprickning av farleder

Utprickning av farleder
LÄS MER

Flödesmätning i Hyndevadsdammen

Hjälmarens vattenförbund har aldrig ifrågasatt SMHI:s mätresultat som felaktiga. Däremot kan man rimligen fråga sig om det inte finns någon som helst felmarginal i mätmetoderna eller om hänsyn tagits till andra faktorer som kan påverka flödet. Särskilt viktigt blir detta vid flödet 3 kbm/s, som ej får underskridas enligt vattendomen. Förbundet har tidigare anmälts för brott mot vattendomen då SMHI mätt upp 2,8 kbm/s. Vid möte med SMHI nyligen medger man en felmarginal på +/- 10% och att inga hänsyn tagits till andra påverkande faktorer såsom vind eller fallhöjd. För att en flödesmätning skall vara så korrekt som möjligt, krävs ett samarbete mellan förbundet och SMHI, och till viss del kraftverket nedströms, vilket också kommer att ske framöver.
Det innebär att nivåerna för den övre och nedre ytan i Hyndevad har stabiliserat sig i helst 48 timmar, men minst i ett dygn och därmed är i stort sett utjämnade. Mätning bör ske även nedströms, samt där ån delar sig i kraftverkskanalen och Rosenforsdammen för att se hur mycket vatten som går genom turbinerna och hur mycket som spiller förbi. Eskilstunaån och vattnet är ingen Formel-1 bil som det går att gasa och bromsa hårt med. Ån kräver tid för att få ett stabilt flöde som kan mätas på rätt sätt. Ett problem i sammanhanget är att ytan nedströms dammen saknar vattendom och därför inte kan regleras av någon annan är kraftverksägarens entreprenör i Skogstorp. Länsstyrelsen och vattenförbundet saknar därmed rådighet nedströms Hyndevad. Beroende på hur mycket den nedre ytan förändras så ökar eller minskar trycket på dammen och därmed flödet. Skillnaden kan vara flera kbm/s. Vid ett enstaka mättillfälle kan därför skillnader i flödet rapporteras som inte skulle ha någon reell betydelse om det funnits en kontinuerlig flödesmätning. Nästa mättillfälle sker tillsammans med SMHI. Då kan vi skapa referensvärden och nya mätpunkter för en korrekt rapportering.