REGLERING OCH UTPRICKNING AV Farleder

Välkommen till
Hjälmarens vattenförbund

Hjälmarens vattenförbunds huvudsakliga uppgift är att ansvarar för regleringen
av Hjälmarens vattennivå enligt gällande vattendom. Dessutom ansvarar förbundet för underhåll och skötsel av sjöns utlopp i Eskilstunaån ner till Hyndevadsdammen
och hanterar utprickning av farleder i Hjälmaren.
senaste nytt

Nyheter

2024-05-31

Sol och värme

Sommarvärmen kom med full verkan redan i maj och växtligheten spirar.Hittills har nederbörden uteblivit i Hjälmarens närområde och tillrinningen till sjön har minskat från vinterns hejdlösa flöde på som mest cirka 200 m3/s ned till under 10 m3/s. Den massiva vårfloden gjorde att Hjälmarens nivå steg till 22,21 vid en fullt öppen damm under lång tid. Sjöns nivå vid årets ingång till Räta linjen var 21,94.
Vattendomens riktmärke är 21,95 (± 5 cm). Enligt Räta linjen ska nivån därefter sjunka cirka 1 cm/vecka fram till sista september. Sedan en tid tillbaka är Hyndevadsdammen inställd på minimiflöde.

Den stora utmanaren till att nivån inte sjunker för snabbt är Moder Natur. Med det här varma och torra vädret som nu råder ökar avdunstningen. En riktigt het och varm sommardag när vatten-temperaturen är runt 20° kan avdunstningen uppgå till cirka 30 m3/s. Så en sommar med "lagom" mycket sol, värme och regn är att önska. Trevlig sommar önskar Hjälmarens vattenförbund.

2024-05-02

Mängder av vatten

Årets vinterperiod har gett århundradets flöde genom Hyndevads-dammen. Mycket nederbörd i form av regn och snö ökade tillrinningen till Hjälmaren rejält under en lång tid. Trots att dammen var helt öppen från i slutet av januari till mitten av april har vattennivån varit mycket hög.

Från och med mitten av april har flödet successivt minskats genom dammen och uppgår nu till cirka 20 m3/s. Maj månad har inletts och regleringen går mot att möta den Räta linjens ingång den 20 maj, då nivån enligt vattendomen i möjligaste mån ska inriktas mot 21,95
(± 5 cm). Den antagna regleringsstrategin ”nerifrån och upp” gäller och innebär att ett visst utrymme för nederbörd måste finnas.

2024-04-30

Årets utprickning är klar

Hjälmarens vattenförbund har kontrollerat status och position på samtliga SSA  samt monterat topptecken och fyrar inom förbundets ansvar för farleder i Hjälmaren.

Stora Hyndevadsdammen