Hyndevadsdammen

Hyndevadsdammen
LÄS MER

Vattennivåer

Vattennivåer
LÄS MER

Vattenreglering

Vattenreglering
LÄS MER

Utprickning av farleder

Utprickning av farleder
LÄS MER

Välkommen till Hjälmarens vattenförbund

Hjälmare vattenförbunds huvudsakliga uppgift är att ansvara för regleringen av Hjälmarens vattennivå enligt vattendom, VA 15/83. Förutom reglering av vattennivån ansvarar förbundet för underhåll och skötsel av sjöns utlopp i Eskilstunaån ner till Hyndevadsdammen, som är belägen strax utanför Eskilstuna, samt utprickning av farleder i Hjälmaren.

Hjälmare vattenförbunds styrelse består av representanter från Eskilstuna, Örebro och Arboga kommuner, lantbrukarorganisationen Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsjordar samt kraftbolagsintressenter. Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö och en viktig vattenförsörjare för hundratusentals människor och inkomstkälla för professionella fiskare.

Senaste nytt:

 12 januari 2021

Anpassad vattenföring

Vad är minimitappning eller minimivattenföring som det heter i vattendomen? Det inträffar när vattenståndet i Hjälmaren underskrider 21,62 m.ö.h. (RHOO). Då ska vattenföringen vid Hyndevadsdammen anpassas till 3 m3/s. När vattenståndet är högre än 21,62 men lägre än 22,10 finns enligt vattendomen inga specifika krav på vattenföringen annat än att i möjligaste mån nå målet 21,95 den 20 maj samt därifrån ansluta till 21,73 den 1 oktober. Läs mer…