senaste mätdata

Vattennivåer och vattenföring

Hjälmarens vattennivå avläses via utsatta nivågivare i sjön. Värden rapporteras varje dygn till SMHI
som granskar och behandlar mätvärdena för publicering på sin hemsida. Hjälmarens nivå mäts på medelvärdet från nivågivarna vid Notholmen och Hampetorp.
En flödesmätare vid Hyndevadsdammen mäter aktuell vattenföring genom dammen.