2023-01-01 till 2023-10-01

Nivå och flöde

Diagrammet visar Hjälmarens nivå samt flödet genom
Hyndevadsdammen från 1 januari till 1 oktober 20213.
Under perioden 20 maj till 1 oktober i jämförelse med Räta linjen.
Klicka på bilden för att göra den större.