REGLERING OCH UTPRICKNING AV Farleder

Välkommen till
Hjälmarens vattenförbund

Hjälmarens vattenförbunds huvudsakliga uppgift är att ansvarar för regleringen
av Hjälmarens vattennivå enligt gällande vattendom. Dessutom ansvarar förbundet för underhåll och skötsel av sjöns utlopp i Eskilstunaån ner till Hyndevadsdammen
och hanterar utprickning av farleder i Hjälmaren.
senaste nytt

Nyheter

2023-08-15

Vädret utmanar

Från extremt varmt och torrt försommarväder till högsommarens skyfall, det är en kort summering av sommaren 2023 hittills. Från att många siade om en upprepning av 2018 års torra och heta sommar har vi nu ett läge där vattnet gäckar samhället på många sätt och ställer till stora skador och problem med höga flöden.

Tillrinningen till Hjälmaren är för närvarande ovanligt hög  och gör att sjöns vattennivå ökar i snabb takt. Enligt den Räta linjen (1) bör nivån ligga på 21,81 (2) med en marginal på ±5 cm och sakta sjunka dag för dag. Nu är nivån uppe i 21,96 (2) och tenderar att fortsätta öka.

Hyndevadsdammen är i dagsläget helt öppen och vattenföringen uppgår till 105 m3/s (2). Flödet genom dammen måste anpassas efter kapaciteten nedströms Eskilstuna-ån, där vattnet måste passera flera dammar och kraftverk innan det når Mälaren. Förbundet samverkar med ansvariga inom Eskilstuna kommun och kraftverksägarna för åtgärder som kan underlätta vattnets framfart.

 

  1. Räta linjen är enligt gällande vattendom en angivelse om fallande vattennivå från 20 maj till 1 oktober.

  2. Angiven dagsnivå gäller 2023-08-15

Stora Hyndevadsdammen