REGLERING OCH UTPRICKNING AV Farleder

Välkommen till
Hjälmarens vattenförbund

Hjälmarens vattenförbunds huvudsakliga uppgift är att ansvarar för regleringen
av Hjälmarens vattennivå enligt gällande vattendom. Dessutom ansvarar förbundet för underhåll och skötsel av sjöns utlopp i Eskilstunaån ner till Hyndevadsdammen
och hanterar utprickning av farleder i Hjälmaren.
senaste nytt

Nyheter

2023-05-24

Start för Räta linjen 2023

20 maj är passerad och därmed ingången för Räta linjen. Enligt gällande vattendom ska Hjälmarens nivå vid den tidpunkten vara 21,95, med marginal +/- 5 cm, och sedan successivt sjunka ned till 21,73 till 1 oktober. I år gick vi in i Räta linjen med nivån 21,94. Hyndevadsdammen är nu inställd på minimivattenföring.

Stora Hyndevadsdammen