REGLERING OCH UTPRICKNING AV Farleder

Välkommen till
Hjälmarens vattenförbund

Hjälmarens vattenförbunds huvudsakliga uppgift är att ansvarar för regleringen
av Hjälmarens vattennivå enligt gällande vattendom. Dessutom ansvarar förbundet för underhåll och skötsel av sjöns utlopp i Eskilstunaån ner till Hyndevadsdammen
och hanterar utprickning av farleder i Hjälmaren.
senaste nytt

Nyheter

2023-10-10

Sommaren 2023 - en blöt historia

Sommaren började med torrt och varmt väder. Många siade om en upprepning av 2018 års hetta, men med facit i hand kan vi konstatera att så inte blev fallet. Regnet kom. Runtom i Hjälmarens regioner föll de cirka 400 mm regn under juni till september och tillrinningen till sjön ökade markant. Enligt Hjälmarens vattendom ska nivån följa en rät linje nedåt från den 20 maj till 1 oktober. I år har det varit mycket utmanade att reglera sjöns nivå enligt den. Redan i början av augusti öppnades Hyndevadsdammen för max flöde, trots detta var sjöns nivå i överkant mot räta linjen fram till slutet av september då den började sjunka ner mot, för årstiden, normal nivå igen.

Diagram över flödet genom Hyndevadsdammen och nivån i Hjälmaren 2023-01-01 till 2023-10-01.

Stora Hyndevadsdammen