© 2018 Hjälmarens Vattenförbund Reglering av Hjälmarens vattennivå, skötsel av Hyndevadsdammen samt utprickning av farleder i Hjälmaren. Hantering av personuppgifter.