Aktuell nivå

MätplatsSenaste nivå
Hyndevad, övre

Alla mätvärden anges i meter över havet (RH 00).