Aktuell nivå

MätplatsSenaste nivå
Hyndevad, övre22,01

Alla mätvärden anges i meter över havet (RH 00).