Årlig kontroll av prickar och bojar

Utprickning av farleder är viktigt för en säker båttrafik. Hjälmaren är en relativt grund sjö med ett medeldjup på 6,2 meter. Hjälmarens vattenförbund ansvarar för utprickningen men har delegerat uppdraget till Örebro kommun, som i sin tur anlitar en extern, certifierad entreprenör för att utföra arbetet.

Årligt återkommande arbete

Varje år måste bojar och prickar kontrolleras och eventuellt bytas ut samt rättas till på grund av att de flyttats under islossningen. Enligt avtal ska arbetet med utprickningen vara slutfört till midsommar varje år.