Årlig kontroll av prickar och bojar

Hjälmaren är en relativt grund sjö med ett medeldjup på 6,2 meter. Utprickning av farleder är viktigt för en säker båttrafik. Hjälmarens vattenförbund ansvarar för utprickningen och anlitar en extern, certifierad entreprenör för att utföra arbetet.

Årligt återkommande arbete

Varje år måste bojar och prickar kontrolleras och eventuellt bytas ut samt rättas till om de flyttats under islossningen. Arbetet  ska vara slutfört till 1 maj.