Kommuner, lantbrukare och kraftbolag

Hjälmarens vatten ägs av kommuner och privata markägare. 1991 gick det ursprungliga Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag i graven. Genom en vattendom bildades Hjälmarens vattenförbund.
I förbundet ingår kommunerna Eskilstuna, Örebro, Arboga, Katrineholm och Vingåker samt lantbruksintressenterna Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsjordar och kraftbolags-
intressenterna Strömfallet AB, Säterbro Kraft AB och Skogstorps Kraftverk AB. Ägarandelarna är bestämda genom gällande vattendom, VA 15/83. Förbundet har sitt säte i Eskilstuna. Ordföranden utses i Eskilstuna kommun och vice ordföranden i Örebro kommun.

Ordinare ledamöterPersonlig suppleantRepresenterar
Kristina Birath, ordförandeUlf StåhlEskilstuna kommun
Anders Olsson, vice ordförandeLars-Arne SellénÖrebro kommun
Sune GustavssonArboga kommun
Bengt DalmeCarl von CelsingSjösänkningsjordarna
Rikard PerssonFredrik LindénKraftverksägarna/Säterbo Kraft
Adjungerande ledamöter Representerar
Håkan PerssonVingåkers kommun
Samhällsbyggnadschef Stefan JanssonKatrineholms kommun

I organisationen finns också två handläggare:

  • Administrativ handläggare
  • Regleringssamordnare
    • Extern entreprenör som utför arbetet med luckdragning och skötsel av Hyndevadsdammen

Styrelsens arbete följer stadgar antagna 1990-06-18.