Sveriges fjärde största sjö

Hjälmaren ligger i Svealand och delas mellan landskapen Västmanland, Södermanland och Närke. Sjön är 58 km lång och är som bredast 18 km vilket gör den till Sveriges fjärde största sjö med en yta av 483 km². Hjälmaren är tämligen grund med ett största djup av 20 meter och ett medeldjup av 6,2 meter och ligger drygt 21 meter över havet.

Förbindelse med Mälaren

Genom Hjälmare kanal finns båtförbindelse med Mälaren. Den största ön i Hjälmaren är Vinön. De största tillflödena är Svartån och Kvismare kanal, båda från väster. Till skillnad mot de tre största sjöarna i Sverige är inte Hjälmaren statligt vatten utan kommunalt och privatägt vatten.

Ett rikt djurliv

I Hjälmarens västra del finns naturreservaten Oset samt östra och västra Kvismaren. Oset och Kvismaren är kända för det rika fågellivet och utgör häckningsplatser för hundratals olika fågelarter. På vår och höst är de viloplatser för både tranor och gäss på sin väg till och från sina häckningsplatser. Hjälmaren bjuder även på kräftor och ett varierat fiskbestånd där Hjälmaregösen är mycket eftertraktad.

Den stora sjösänkningen

Under åren 1877-1888 sänktes Hjälmarens vattenyta genom en mycket omfattande sjösänkning. Från den tidigare medelvattennivån sänktes Hjälmaren med 6 fot eller 1,8 meter. Anledningen var att skapa bättre odlingsförhållanden och minska risken för översvämningar, genom att på ett bättre sätt kunna reglera sjöns vattenstånd.