Kommuner, lantbrukare och kraftbolag

Hjälmarens vatten ägs av kommuner och privata markägare. 1991 gick det ursprungliga Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag i graven. Genom en vattendom bildades Hjälmarens vattenförbund.
I förbundet ingår kommunerna Eskilstuna, Örebro, Arboga, Katrineholm och Vingåker samt lantbruksintressenterna Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsjordar och kraftbolags-
intressenterna Strömfallet AB, Säterbro Kraft AB och Skogstorps Kraftverk AB. Ägarandelarna är bestämda genom gällande vattendom, VA 15/83. Förbundet har sitt säte i Eskilstuna. Ordföranden utses i Eskilstuna kommun och vice ordföranden i Örebro kommun.


Styrelsen för Hjälmarens vattenförbund. Från v Henrik Sandberg, Johan Åqvist (suppl. för Ida Eklund), Carl-Erik Almskoug, Björn Larsson, Bengt Dalme

Ordinare ledamöterPersonlig suppleantRepresenterar
Björn Larsson, ordförandeUlf StåhlEskilstuna kommun
Ida Eklund, vice ordförandeJohan ÅqvistÖrebro kommun
Carl-Erik AlmskougArboga kommun
Bengt DalmeCarl von CelsingSjösänkningsjordarna
Henrik SandbergKrister ErikssonKraftverksägarna
Suppleanter Representerar
Britt EjdvinssonKatrineholms kommun
Leif SkeppstedtVingåkers kommun

I organisationen finns också två handläggare:

  • Administrativ handläggare
  • Regleringssamordnare
    • Extern entreprenör som utför arbetet med luckdragning och skötsel av Hyndevadsdammen

Styrelsens arbete följer stadgar antagna 1990-06-18.