Kommuner, lantbrukare och kraftbolag

Hjälmarens vatten ägs av kommuner och privata markägare. 1991 gick det ursprungliga Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag i graven. Genom en vattendom bildades Hjälmarens vattenförbund.
I förbundet ingår kommunerna Eskilstuna, Örebro, Arboga, Katrineholm och Vingåker samt lantbruksintressenterna Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsjordar och kraftbolags-
intressenterna Strömfallet AB, Säterbro Kraft AB och Skogstorps Kraftverk AB. Ägarandelarna är bestämda genom gällande vattendom, VA 15/83. Förbundet har sitt säte i Eskilstuna. Ordföranden utses i Eskilstuna kommun och vice ordföranden i Örebro kommun.


Styrelsen för Hjälmarens vattenförbund. Från v Henrik Sandberg, Johan Åqvist (suppl. för Ida Eklund), Björn Larsson, Bengt Dalme samt Sune Gustavsson (ej med på bild).

Ordinare ledamöterPersonlig suppleantRepresenterar
Björn Larsson, ordförandeUlf StåhlEskilstuna kommun
Ida Eklund, vice ordförandeJohan ÅqvistÖrebro kommun
Sune GustavssonArboga kommun
Bengt DalmeCarl von CelsingSjösänkningsjordarna
Henrik SandbergKrister ErikssonKraftverksägarna
Suppleanter Representerar
Britt EjdvinssonKatrineholms kommun
Leif SkeppstedtVingåkers kommun

I organisationen finns också två handläggare:

  • Administrativ handläggare
  • Regleringssamordnare
    • Extern entreprenör som utför arbetet med luckdragning och skötsel av Hyndevadsdammen

Styrelsens arbete följer stadgar antagna 1990-06-18.